TASARIM BÖLÜMÜ

 

İÇ MEKAN TASARIMI PROGRAMI

İç Mekan Tasarımı Programı mezunları “İç Mekan Tasarımı Teknikeri” unvanı almaktadır. Mezunlar ülkemizin ekonomik yapısına bağlı olarak illere yayılmış olan büyük, orta ve küçük işletmelerde ürün tasarlanması, planlanması ve üretimi aşamalarında çalışırlar. Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye ve fabrika olmak üzere kendi işletmelerini de kurmaları mümkündür. Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanan diğer sektörlerde ve ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında da özellikle tasarım, planlama, satın alma ve pazarlama gibi alanlarda çalışabilirler.

 

Bu programı başarı ile bitiren mezunlar, ÖSYM tarafından yapılan DGS ile fakülte veya yüksekokulların belirlemiş olduğu kontenjanlar dâhilinde El Sanatları, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel Türk Sanatları, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık ve Tezhip lisans bölümlerine geçiş yapabilirler.

Puan Türü: Yeni Sınav Sistemi (YGS-5)

 

GRAFİK TASARIMI PROGRAMI

Grafik Tasarımı Programı mezunları, “Yardımcı Grafiker” unvanı almaktadır. Yardımcı Grafikerler; tanıtım ve reklam ajansları, matbaalar, gazetelerin ilgili departmanları, fotoğraf stüdyoları gibi geniş iş ve staj olanaklarına sahiptirler. Ayrıca; TV’lere bağlı birimlerde, bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, Kültür ve Turizm ile Posta-Telgraf-Telefon Müdürlüklerinde yardımcı grafiker ve sanat danışmanı olarak da çalışabilirler.

 

Grafik Tasarımı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde ilgili fakülte veya yüksekokulların fotoğraf, fotoğraf ve video, grafik, grafik sanatlar ve grafik tasarımı, grafik sanatları, grafik tasarımı, görsel iletişim, görsel iletişim tasarımı, iletişim ve tasarım ve iletişim tasarımı bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.

 

Puan Türü: Yeni Sınav Sistemi (YGS-5)

 

 

 

DEPARTMENT OF DESIGN

PROGRAMME OF INTERIOR SPACE DESIGN

Graduates of Interior Space Design take degree “Interior Space Design Technician”. Metin veya web sitesi adresi yazın ya da bir dokümanı çevirin.

Şu dilden çevir: Türkçe

Graduates work depending on the economic structure of our country, which they work as design, planning and production stages at large, medium and small business in spread to cities. They can set up decorating for office, production-oriented workshops and factories. Moreover, they set up possible their own business. Especially, they can work furniture industry, uses as raw material in other industries including wood and wood processing machines, all private sector organizations operating in the industrial field, particularly like areas in the design, planning, purchasing and marketing.

From the program successfully graduated students, adopted quotas within of faculty/college with DGS conducted by OSYM, can be switched degree sections the Handicrafts, Traditional Turkish Handicrafts, Traditional Turkish Arts, Interior Architecture, Interior Architecture and Environment Design, Architecture and Illumination.

Score Type / YGS-5

 

PROGRAMME OF GRAPHIC DESIGN

Programme of Graphic Design students are graduated  as “Assistant Graphic Designer”. Asistant Graphic Designers have a large job and internship opportunities especially as an advertising agencies, printing press, relevant departments of newspapers and photo studios. Besides, they can work as assistant graphic designer and art consultant in unit of television, advertisement of bank offices, marketing firms, Management of Culture and Tourism and Management of Postal, Telegraph and Telephone.

Students graduated from undergraduate programmme of Graphic Design can be switched the relevant faculty or college of Photography, Photo and Video, Graphics, Graphic Arts and Graphic Design, Graphic Arts, Graphic Design, Visual Communication, Visual Communication Design, Communication and Design and Communication Design if graduates success at DGS.

The quota of the program includes from 40 first education, 40 secondary education and total 80 students.

Score Type / YGS-5